Akiduobė

Akiduobė orbita, turinti piramidės pavidalą, kurios viršūnė atsirėmusi į regos nervo kanalą, canalis opticus. Piramidės pagrindas nukreiptas į priekį. Suaugusio žmogaus akiduobė yra 4—5 cm gilumo. Ji turi keturias sienas. Išorinę sieną sudaro processus orbitalis ossis zygomatici ir alae magnae ossis sphenoidalis. Viršutinę sieną sudaro pars orbitalis ossis frontalis ir alae minores ossis sphenoidalis. Kampe tarp viršutinės ir išorinės sienų yra įdubimas, fossa glandulae lacrimalis. Viršutiniame vidiniame kam pe yra kremzlinis fibrozinis žiedas, trochlea, pro kurį išlenda viršutinio įstrižojo raumens sausgyslė.

Vidinė akiduobės sienelė yra pati ploniausia, ji sudaryta iš processus frontalis maxillae, lamina papiracea ossis ethmoidalis, os lacrimale. Vidi nės sienelės priekinėje dalyje yra įdubimas, fossa sacci lacrimalis. Apatinę akiduobės sienelę sudaro facies orbitalis ossis maxillae, os sphenoidale ir processus orbitalis ossis palatini. Akiduobės priekinis kraštas, margo or bitalis,sustorėjęs. Jame yra įdubimas, incisura supraorbitalis, kuriame gu li bendravardis nervas. Apatiniame akiduobės krašte yra anga, foramen infraorbitale, pro ją išlenda poakinės kraujagyslės ir nervai.

Akiduobės sienelėse yra trys angos. Pro foramen opticum praeina n. opticus ir arteria ophthalmica. Pro viršutinį akiduobės plyšį,fissura orbitalis superior, praeina akies obuolio raumenų nervai, n. trigeminus, vena ophthalmica jungia akiduobę su vidurine kaukolės duobe. Apatinis akiduobės plyšys fissura orbitalis inferior yra toje vietoje kur susi duria apatinė ir išorinė akiduobės sienos. Jis uždengtas jungiamojo audinio plėvele, ant kurios yra išsisklaidžiusios raumeninės skaidulos, m. orbitalis,inervuojamos simpatinio nervo. Pro šį plyšį akiduobė susisiekia su fossa sphenomaxillaris ir pro ją pralenda trišakio nervo antroji šaka ir vena ophthalmica inferior.

Akiduobės turinį sudaro akies obuolys su regimuoju nervų, ašarų liau ka, akies obuolį judinantieji raumenys, kraujagyslės, nervai. Tarpus pripildo riebalinis audinys, corpus adiposum orbitae. Visą turinį prilaiko fascijos. Fascia tarsoorbitalis kartu suvokų kremzle sudaro akiduobės pertvarą, septum orbitale, kitos skaidulos supa raumenis. Vienas šios fascijos lapas supa akies obuolį, fascia bulbi s. Tenoni. Jį apgaubia sklera nuo raumenų prisitvirtinimo vietos iki regimojo nervo ir susijungia su raumenų fascijomis.

Akiduobės arterijos yra a. ophthalmica šakos. Veninis kraujas nuteka į veną ophthalmica superior et inferior, vėliau patenka įsinus cavernosus.